( ఈ కాలమ్ అక్టోబర్ 15, 2015  సాక్షి దినపత్రికలో వచ్చింది.
అనివార్య కారణాల వల్ల ఆడియో అందించలేకపోతున్నాము) 

                                                                                                                  
          

                                     gmrsivani@gmail.com   
                                       
 అక్టోబర్ 15,    2015          

*************

 

Read all the columns from Gollapudi  గొల్లపూడి గారి మిగతా కాలమ్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

 


KOUMUDI HomePage