( ఈ కాలమ్ మే 28, 2015  సాక్షి దినపత్రికలో వచ్చింది.
ఈ వారం ఆడియో అందించలేకపోతున్నాం) 

                                                                                                                  
          

                                     gmrsivani@gmail.com   
                                        మే 28 ,   2015          

*************

 

Read all the columns from Gollapudi  గొల్లపూడి గారి మిగతా కాలమ్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

 


KOUMUDI HomePage