సరైన సమాధానం పంపినవారు
రాధా కిషొర్, తెనాలి

సమాధానాలు పంపినవారు

పోలంరెడ్డి శ్రీలక్ష్మి (పిట్స్ బర్గ్)
 ఎస్.ఆర్.కె (బెంగుళూరు)
అపర్ణాదేవి, విజయవాడ
 ఉమ పోచంపల్లి - హ్యూస్టన్
విజయ చావలి - ఆస్ట్రేలియా
మాణికేశ్వరి మిరియాల - చికాగో
భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి
రాధా కిషొర్, తెనాలి
కూరపాటి సత్యవతి, కెనడా
గంధం ధర్మరాజ్, మినియాపోలిస్
రమణ బాలాంత్రపు, యెమన్
తిరునగరి  కుసుమ కుమారి, వేములవాడ